Saturday, September 6, 2014

חשיבותה של העמידות בכל הקשור לריהוט רחוב

ריהוט רחוב חייב להיות חזק ועמיד. ברוב הגדול של המקרים אנחנו חושבים על עמידות בפני פגעי מזג האוויר, אולם יש סוגים רבים אחרים של פגעים אשר מתרחשים ברחוב ועשויים לפגום בתפקוד השוטף של ריהוט הרחוב המוצב בו. אחד הגורמים האלה הוא הוונדליזם. מדובר בהרס שיטתי או מקרי של פרטים ואלמנטים המוצבים בחוץ, וכמובן שריהוט הרחוב מהווה במקרים רבים מטרה נוחה להרס בלתי הגיוני שכזה.
ונדליזם מתרחש בכל רחבי העולם. יש מקומות בהם הוא נראה יותר לעין, ויש מקומות בהם התוצאות של מעשי הוונדליזם פחות גלויים לעין. בסופו של דבר, תמיד יהיו אנשים בעולם הזה אשר משחיתים רכוש שאינו שייך להם, בדגש מיוחד על רכוש ציבורי. לאנשים שמבצעים את מעשי הוונדליזם אין שום רווח ממעשיהם, ולכן קשה ברוב הגדול של המקרים להבין מדוע הם עושים זאת. יחד עם זאת, כפי שנראה במאמר הנוכחי, יש מספר סיבות בולטות לאירועי ונדליזם ברחובות הערים שלנו.
המקרה הראשון בו ידוע כי מתרחשים יותר אירועי ונדליזם הוא במהלך ולאחר אירועי ספורט טעונים. אוהדים של קבוצות שונות, לרוב הקבוצות שמפסידות במשחק, נוהגים לפרוק את הזעם שלהם בכל מני דרכים מוזרות ומשונות. רוב הדרכים האלו הן אלימות, ואחת מהן היא על ידי מעשי ונדליזם. המטרות לרוב הן מטרות פשוטות אשר מוצבות ברחוב, כגון ספסלים, כיסאות, וכל דבר שקשור בפריטי ריהוט רחוב .
המקרה השני הוא בתקופת החופש הגדול ולאחר מסיבות של סיום שנה. גם במקרים כאלה בני הנוער אשר מעורבים במקרי הוונדליזם מחפשים פורקן מסויים ללחצים שהם היו נתונים בהם לאורך שנה שלמה. כולנו זוכרים מה זה להיות בני נוער, ועד כמה זה יכול לפעמים להיות קשה. מסתבר כי בני הנוער מוצאים פורקן לכל הלחצים האלה אשר הם נתונים אליהם לאורך כל השנה באמצעות השחתה של רכוש, לרוב מדובר כאמור ברכוש ציבורי.
לסיכום, ריהוט רחוב חייב להיות עמיד מאוד בפני פגעים שונים, ויש לקחת בחשבון במיוחד את פגעי הוונדליזם אשר מתרחשים בכל העולם.


No comments:

Post a Comment